אחר הביקור בעיר העתיקה של רודוס, תוכלו לצאת אל מחוץ לחומות המבוצרות לביקור במנדראקי, העיר המודרנית.מדראקי […]